ELS NOSTRES SERVEIS

GESTIÓ DE PROJECTES

– Gestió de projectes en tot el cicle de vida
– Monitorització i reporting
– Gestió del canvi
– Gestió de costs
– Informes de control de costs
– Gestió de riscs
– Planificació de projectes d’obra
– Gestió de programes

CONSULTORIA

– Pericia tècnica
– Value engineering
– Investigació i anàlisi de dades
– Re-enginyeria de processos
– Formación i desenvolupament
– Visió estratègica
– Implementació de projectes
– Gestió del canvi
– Problem solving

ESTUDIS DE VIABILITAT

– Informe de necessitats del client
– Estudis de viabilitat
– Due diligence
– Test-fits
– Estimacions de costs preliminars
– Avaluació d’edificios existents
– Compliance de normes de construcció
– Plans de econòmics i urbanístics
– Estudis d’impacte ambiental

ARQUITECTURA I DISSENY

– Permisos d’obra
– Enginyeria estructural
– Enginyeria HVAC
– Enginyeria electricitat
– Enginyeria PCI
– Projectes executius
– Modelat BIM, 4D i 5D
– Permisos d’activitat
– Sistemes d’energies renovables
– Certificacions energètiques i de sostenibilitat

CONSTRUCCIÓ

– Direcció d’obra
– Construction management
– Garanties i control de qualitat
– Processos de la construcció
– Metodologies lean
– Coordinació de commissionings
– Coordinació de seguridad i salud

GESTIÓ DE COSTOS

– Estimaciones econòmiques
– Preparació de paquets de licitacions
– Gestió de licitacions
– Gestió de reclamacions
– Monitorització i control de costs
– Pressupostos
– Amidaments

COL·LABORADORS